WWW.563439.COM_WWW563439COM_563439COM

x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:91pdm.com    

时间 速度

检测时间:2020-07-30 18:02:19

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 201个点 9 40 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.491s 0.199s 0.269s 0.987s 文件不一致 文件不一致 8.126KB/s  
海南三亚市移动 移动 海南 中国上海腾讯云 301 15.045s 9.941s 9.989s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 中国上海腾讯云 301 10.149s 5.013s 5.034s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 中国上海腾讯云 200 8.474s 0.003s 0.597s 2.002448s 1.889KB 1.889KB 0.943KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国上海腾讯云 200 7.03s 0.002s 0.056s 6.743017s 1.892KB 1.892KB 0.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 中国上海腾讯云 200 6.138s 0.01s 0.061s 5.824062s 1.89KB 1.89KB 0.324KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 中国上海腾讯云 200 5.978s 0.099s 0.188s 5.383932s 1.889KB 1.889KB 0.351KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 中国上海腾讯云 200 5.862s 0.009s 0.01s 5.370169s 1.891KB 1.891KB 0.352KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国上海腾讯云 200 5.762s 0.053s 0.101s 5.483405s 6.005KB 6.005KB 1.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国上海腾讯云 200 5.671s 5.001s 5.029s 0.517445s 6.005KB 6.005KB 11.605KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国上海腾讯云 200 5.641s 0.002s 0.037s 5.444635s 1.892KB 1.892KB 0.347KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市移动 移动 湖南 中国上海腾讯云 200 5.573s 2.722s 2.754s 2.580527s 1.891KB 1.891KB 0.733KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城市移动 移动 山西 中国上海腾讯云 200 5.544s 2.688s 2.727s 2.603310s 1.891KB 1.891KB 0.726KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市联通 联通 内蒙古 中国上海腾讯云 200 5.54s 0.022s 0.069s 5.171527s 1.889KB 1.889KB 0.365KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 中国上海腾讯云 200 5.345s 5.004s 5.049s 0.128707s 6.005KB 6.005KB 46.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国上海腾讯云 200 5.261s 0.022s 0.051s 5.057925s 6.005KB 6.005KB 1.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国上海腾讯云 200 5.228s 0.052s 0.074s 5.049910s 6.005KB 6.005KB 1.189KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 中国上海腾讯云 200 5.087s 0.002s 3.221s 0.938335s 1.893KB 1.893KB 2.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市教育网 教育网 北京 中国上海腾讯云 200 4.767s 0.007s 0.036s 4.611872s 6.005KB 6.005KB 1.302KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 中国上海腾讯云 200 4.253s 0.002s 0.258s 1.736967s 1.889KB 1.889KB 1.087KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市联通 联通 山西 中国上海腾讯云 200 4.079s 0.344s 0.565s 3.062884s 1.885KB 1.885KB 0.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国上海腾讯云 200 4.038s 0.031s 0.082s 3.742360s 1.89KB 1.89KB 0.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国上海腾讯云 200 3.964s 0.06s 0.104s 3.585922s 1.888KB 1.888KB 0.526KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州联通 联通 云南 中国上海腾讯云 200 3.931s 0.002s 0.062s 3.472285s 1.887KB 1.887KB 0.543KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国上海腾讯云 200 3.859s 0.002s 0.041s 3.572813s 1.892KB 1.892KB 0.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 中国上海腾讯云 200 3.7s 0.002s 0.28s 1.604349s 1.892KB 1.892KB 1.179KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国上海腾讯云 200 3.58s 0.113s 0.408s 0.684872s 6.005KB 6.005KB 8.768KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市联通 联通 广西 中国上海腾讯云 200 3.569s 0.097s 0.162s 1.599602s 6.005KB 6.005KB 3.754KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 中国上海腾讯云 200 3.554s 0.028s 0.064s 2.353510s 1.888KB 1.888KB 0.802KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 中国上海腾讯云 200 3.552s 0.002s 0.278s 0.614664s 1.886KB 1.886KB 3.068KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 中国上海腾讯云 200 3.539s 0.002s 0.022s 3.036266s 1.883KB 1.883KB 0.62KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市移动 移动 湖北 中国上海腾讯云 200 3.521s 0.914s 0.948s 0.879253s 1.89KB 1.89KB 2.149KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国上海腾讯云 200 3.506s 1.905s 1.95s 0.772544s 1.89KB 1.89KB 2.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市电信 电信 甘肃 中国上海腾讯云 200 3.482s 0.002s 0.052s 2.255938s 1.892KB 1.892KB 0.838KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 中国上海腾讯云 200 3.466s 0.002s 0.06s 1.615710s 1.89KB 1.89KB 1.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 中国上海腾讯云 200 3.458s 0.046s 0.085s 2.399468s 1.892KB 1.892KB 0.788KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 中国上海腾讯云 200 3.437s 0.002s 0.323s 1.960626s 1.888KB 1.888KB 0.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 中国上海腾讯云 200 3.412s 0.002s 0.053s 2.738335s 1.888KB 1.888KB 0.689KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市教育网 教育网 广东 中国上海腾讯云 200 3.378s 0.002s 0.045s 1.778380s 1.883KB 1.883KB 1.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市其他 其他 北京 中国上海腾讯云 200 3.358s 0.001s 0.108s 1.475409s 1.89KB 1.89KB 1.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 中国上海腾讯云 200 3.35s 0.028s 0.04s 1.811823s 6.005KB 6.005KB 3.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国上海腾讯云 200 3.342s 0.03s 0.181s 0.803436s 6.005KB 6.005KB 7.474KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 中国上海腾讯云 200 3.341s 0.002s 0.029s 1.661586s 1.89KB 1.89KB 1.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国上海腾讯云 200 3.325s 0.003s 0.192s 0.550442s 1.889KB 1.889KB 3.431KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 中国上海腾讯云 200 3.323s 0.002s 0.045s 1.475800s 1.889KB 1.889KB 1.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南河南省移动 移动 河南 中国上海腾讯云 200 3.314s 0.483s 0.61s 0.857778s 1.89KB 1.89KB 2.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国上海腾讯云 200 3.216s 0.038s 0.069s 1.515157s 6.005KB 6.005KB 3.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 中国上海腾讯云 200 3.2s 0.002s 0.055s 1.413941s 1.888KB 1.888KB 1.335KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市联通 联通 山东 中国上海腾讯云 200 3.193s 0.002s 0.022s 1.491072s 1.886KB 1.886KB 1.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市铁通 铁通 北京 中国上海腾讯云 200 3.181s 0s 0.04s 1.504173s 6.005KB 6.005KB 3.992KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国上海腾讯云 200 3.171s 0.031s 0.058s 1.502126s 6.005KB 6.005KB 3.998KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国上海腾讯云 200 3.15s 0.002s 0.053s 1.375589s 1.887KB 1.887KB 1.372KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 中国上海腾讯云 200 3.136s 0.002s 0.04s 1.416180s 1.888KB 1.888KB 1.333KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 中国上海腾讯云 200 3.13s 0.005s 0.03s 1.472897s 6.005KB 6.005KB 4.077KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 中国上海腾讯云 200 3.128s 0.034s 0.072s 1.494685s 6.005KB 6.005KB 4.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 中国上海腾讯云 200 3.122s 0.002s 0.057s 1.248713s 1.891KB 1.891KB 1.514KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig